Ο ηλεκτροβελονισμός επιταχύνει το φυσιολογικό μηχανισμό λιπόλυσης και προκαλεί ταυτόχρονα καταστροφή λιοποκυττάρων.

Πως γίνεται;

Βελόνες εισάγονται παράλληλα με το δέρμα και παράλληλα μεταξύ τους μέσα στο λιπώδη ιστό.

Καλώδια που συνδέονται στις ακραίες βελόνες, δημιουργούν ηλεκτρικούς παλμούς με συχνότητα και ένταση που συντελεί σε επιλεκτική καταστροφή λιποκυττάρων.

Ταυτόχρονα επιλέγονται και άλλα γενικά βελονιστικά σημεία για αντιμετώπιση πιθανής κατακράτησης νερού και για διαχείριση της όρεξης.

Λιπόλυση με ηλεκτροβελονισμό

Συνδυάζεται με άλλες θεραπείες;

Ο ηλεκτροβελονισμός αποτελεί ένα πολύ καλό συμπλήρωμα άλλων θεραπειών για απομάκρυνση τοπικού λίπους που είναι η κρυολιπόλυση, το lipo-laser, το HIFU, οι ραδιοσυχνότητες RF και το cavitation.