Ευρύτερα γνωστές ως «φλεβίτης» ή «φλεβίτιδα», οι ευρυαγγείες είναι διατεταμένα αγγεία (φλέβες) που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του σώματος και πιο συχνά στα πόδια, με τη μορφή κόκκινων πλεγμάτων.

Για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών εφαρμόζονται διάφορες θεραπείες, όπως οι παρακάτω:

  • σκληροθεραπεία
  • laser
  • ραδιοσυχνότητες.

Η σκληροθεραπεία, αφορά στην έγχυση σκληρυντικής ουσίας εντός της φλέβας με σκοπό να καταστρέψει το εσωτερικό τοίχωμά της. Δεν απαιτεί αναισθησία και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο. Με το laser εκπέμπονται παλμοί συγκεκριμένης διάρκειας και ενέργειας, οι οποίοι εξαλείφουν τα διατεταμένα αγγεία χωρίς να προκληθεί κάποια βλάβη στο δέρμα. Οι ραδιοσυχνότητες συνιστούν μια ανώδυνη μέθοδο θεραπείας, κατά την οποία με τη βοήθεια ενός ειδικού στειλεού που εκπέμπει θερμότητα, εξαλείφονται οι ευρυαγγείες.

Οι θεραπείες για την καταπολέμηση της ευρυαγγείες συνήθως απαιτούν διαδοχικές συνεδρίες σε χρονική απόσταση τουλάχιστον 4 – 6 εβδομάδων, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.