Τι είναι;

Πρόκειται για θεραπεία ρίκνωσης του δέρματος χωρίς χειρουργική αφαίρεση ιστού. Εφαρμόζεται κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης πτυχής που σχηματίζει το άνω βλέφαρο με το πέρασμα του χρόνου.

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Απευθύνεται σε άτομα με μικρή έως μέτρια περίσσεια ιστού στην περιοχή και δεν επιθυμούν διόρθωση με χειρουργική αφαίρεση τμήματος του δέρματος για οποιοδήποτε λόγο.

Πως γίνεται;

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την πρόκληση πολύ μικρών στικτών εξαχνώσεων στο δέρμα, σε αποστάσεις περίπου 1 χιλιοστού η μία από την άλλη, με τη θερμική μέθοδο που χρησιμοποιεί τη δημιουργία πλάσματος.

Το πλάσμα είναι η τέταρτη μορφή της ύλης, δηλαδή αέριο σε ιονισμένη μορφή, που επιτυγχάνεται με μηχάνημα σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό. Η χειρολαβή του μηχανήματος φέρει ακίδα, που όταν πλησιάζει το δέρμα, προκαλεί μικροσκοπικό ηλεκτρικό τόξο.

Δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή διαθερμία, καθώς είναι απόλυτα ελεγχόμενο ως προς διάφορες παραμέτρους του.

Προηγείται εφαρμογή τοπικής αναισθητικής κρέμας.

Πότε φαίνεται το αποτέλεσμα;

Αμέσως μετά τη θεραπεία είναι ορατή η μείωση της δερματικής πτυχής, οφειλόμενη κυρίως σε τοπική σύσπαση του ανελκτήρος μυός του βλεφάρου. Καθώς περνούν οι μέρες της αποθεραπείας, οι στικτές περιοχές συρρικνώνονται επιφέροντας το μόνιμο αποτέλεσμα, που κυμαίνεται από 10 έως και 30% σε κάθε συνδεδρία.

Πως είναι και πόσο διαρκεί η αποθεραπεία;

Τις πρώτες ημέρες υπάρχει οίδημα στην περιοχή, που υποχωρεί σε 1-2 ημέρες και δημιουργούνται κρούστες, οι οποίες πέφτουν σε περίπου 7 ημέρες. Κάποιου βαθμού ερυθρότητα μπορεί να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, που καμιά φορά μπορεί να είναι και μερικές εβδομάδες.

Ο βαθμός αυτών των φαινομένων της αποθεραπείας είναι ανάλογος της έντασης με την οποία γίνεται, που με τη σειρά της είναι ανάλογη της ταχύτητας με την οποία θέλουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Που αλλού εφαρμόζεται;

Εκτός από τα βλέφαρα (άνω και κάτω) η στικτή εξάχνωση του δέρματος με την τεχνολογία PLASMA χρησιμοποιείται και για την απάλυνση του βάθους των μόνιμων ρυτίδων, των πτυχών μπροστά από τα αυτιά, σε ραγάδες και σε ουλές.