Η αποκατάσταση του μαστού επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων τεχνικών πλαστικής χειρουργικής, οι οποίες δίνουν στο γυναικείο στήθος που έχει υποστεί μαστεκτομή, κανονικό σχήμα, μέγεθος και εμφάνιση.

Η αποκατάσταση του μαστού είναι μια φυσικά και συναισθηματικά ικανοποιητική διαδικασία για μια γυναίκα που έχει χάσει το στήθος της λόγω καρκίνου ή άλλης πάθησης. Η δημιουργία ενός νέου στήθους μπορεί να βελτιώσει δραματικά την εικόνα εαυτού μιας γυναίκας την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή, έκαστη με διαφορετικές ενδείξεις. Η επιλογή της τεχνικής γίνεται σε συνάρτηση με παράγοντες, όπως το μέγεθος και η μορφή του μαστού, οι επιθυμίες και προτεραιότητες της ασθενούς, η γενικότερη κατάσταση της υγείας της, η ηλικία και άλλοι παράγοντες.

Οι βασικές μέθοδοι αποκατάστασης μαστού έπειτα από μαστεκτομή είναι οι εξής:

  • Ενθέματα. Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμόζεται ευρέως και αφορά στην τοποθέτηση σιλικονούχων ενθεμάτων στη θέση του μαστού κάτω από τους μύες του θώρακα.
  • Αυτόλογη αποκατάσταση. Αποκατάσταση μαστού μπορεί να γίνει και με τη χρήση ιστών που λαμβάνονται από το σώμα της ασθενούς, π.χ. από το κάτω μέρος της κοιλιάς (ΤRAM flap ή DIEP flap), τους γλουτούς ή το εσωτερικό των μηρών.

Κατά τη μαστεκτομή, η θηλή μπορεί να μείνει προσκολλημένη στο δέρμα του μαστού ή να απομακρυνθεί και μετά να μεταμοσχευθεί στο αποκατεστημένο στήθος. Η ανακατασκευή των θηλών γίνεται συνήθως 4-6 μήνες μετά την αποκατάσταση του μαστού, αν και υπάρχουν φορές που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την επέμβαση.